Department of Agronomy

The World's Healthy Foods Producer

Job Vacancy Dhanistha Surya Pertiwi

Dicari S1 Pertanian untuk Pembibitan dan Agronomi untuk Tanaman Tahunan

  • Fresh graduate / berpengalaman dipersilakan
  • Pendidikan S1 Pertanian IP >2,75
  • Mampu berkomunikasi dengan baik, jujur, teliti dan mempunyai semangat kerja yang kuat
  • Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia

Lamaran dikirim ke :
Recruitment@dhanisthasuryapertiwi.com